Trocha historie aneb o Štramberských uších

"Za malý grošík provoňte nosík,
smlsněte maličko mňam,
pošušňáníčko, oblažte duši, vždyť
ŠTRAMBERSKÉ UŠI OD HEZOUNŮ
to je to pravé a současně zdravé."

Roku 1241 vtrhli na Moravu Tataři. Obyvatelé z celého okolí utekli na památný Kotouč, kde se Tatarům bránili. Strhla se obrovská průtrž mračen a zaplavila až po okraj rybníky nad tatarským ležením. Toho využili obránci Kotouče. Slezli po skalnaté stráni a prokopali hráze rybníků a tatarské ležení zaplavili. Ráno prohlíželi prázdný tábor a našli v něm kožené měchy a v nich lidské nasolené uši, které Tataři uřezávali křesťanům, aby svému chánovi dokázali, kolik jich zahubili. Od té doby se v den Nanebevstoupení Páně koná ve Štramberku pouť a na počest vítězství zdejších obyvatel se pečou již proslavené “Štramberské uši” z perníkového a kořeněného těsta.